تاریخ : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024

کارزار

۰۹آبان
دولت های پس از انقلاب و بی توجهی به شاخص های آبادانی کهن شهر تبریز

دولت های پس از انقلاب و بی توجهی به شاخص های آبادانی کهن شهر تبریز

۱/ تبریز چهارمین شهر بزرگ جهان در عهد صفوی،مهمترین شهر کشور تا اواسط قاجار،و بزرگترین کانون صنعت و تجارت و اقتصاد ایران در قرن گذشته با ۹ بار پایتختی محلی و ملی  و محل شکل گیری اولین های تمدن و نشانه های پیشرفت و نمادهای توسعه از مدرسه تا بلدیه در قرن جدید شمسی، امروزه […]