مرور برچسب

کاخ ریاست جمهوری عراق

تشنج در بغداد ؛ اعلام منع آمد و شد

به دنبال اعلام کناره گیری رهبر جریان صدر از دنیای سیاست، منابع خبری از ورود حامیان این جریان به کاخ ریاست جمهوری عراق خبر دادند. فرمانده عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که از ساعت  15:30 به وقت محلی هر گونه تردد در بغداد ممنوع است. شماری…