مرور برچسب

چیله گئجه سی

نگاهی به آداب و رسوم ترکان آذربایجان در چیله گئجه سی

در واقع شب چیلله نماد تغییر فصل، سمبل برکت ، جشن کشاورزان و دهقانان آذربایجان و بهانه‌ای برای دورهم بودن و رفع کدورت ها و ابراز شعف شادمانی در شب طولانی سرد سال بوده و این شب زایش مهر و در فرهنگ آذربایجان که چیلله نام گرفته به معنای نهایت…