تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

قیام 15 خرداد

۱۶خرداد
به مناسبت قیام ۱۵ خرداد ۴۲ قیامی

به مناسبت قیام ۱۵ خرداد ۴۲ قیامی

بعد از وقایعی که در فروردین خرداد سال ۱۳۴۲ در مدرسه‌ی فیضیه افتاده بود و محمدرضا پهلوی عملا شمشیر را از رو بسته و روزگار را به مردم و مخصوصا روحانیون سخت کرده بود، امام خمینی که در آن دوران رهبری انقلاب و اعتراضات را بر عهده داشت، پا پس نگذاشته و عملا مخالفت خود […]