مرور برچسب

قوای سه گانه

طرح شفاف سازی

مصوبه ی امروز مجلس در مورد طرح شفاف سازی آراء قوای سه گانه را می توان گام بلندی در راستای بالا بردن سرمایه ی اجتماعی در کشور دانست.از جمله مهمترین شاخصه های سلامت نظام های اداری و تصمیم‌گیری در کشور های مختلف،طرح یک اتاق شیشه ای برای فعالیت…