مرور برچسب

قلب

از نظر پژوهشگران تنهایی و گوشه گیری اجتماعی موجب افزایش خطر حمله قلبی می‌شوند

انجمن قلب آمریکا در گزارش علمی جدید خود بیام کرده و همچنین اخطار داده است که تنهایی و گوشه گیری اجتماعی می‌تواند اشخاص را به میزان ۳۰ درصد بالاتر در آستانه خطر حمله قلبی، سکته مغزی قرار داده و سلامت آنان را به خط بیاندازد. همچنین می‌تواند…