مرور برچسب

قسمت پاداش مغز

علت اعتیاد و عادت به خوردن مواد غذایی ناسالم و مضر چیست؟

ممکن است تا کنون به این عادت خود توجه کرده باشید که بعضی از غذاهای مضر را به گونه ای مصرف می‌کنید که گویی غافل از مضرات آن می‌باشید. به طور مثال هنگامی که بسته‌ای پفک را روبرویتان می‌بینید، انگار می‌بایست تا زمانی که تمام می‌شود به خوردن…