مرور برچسب

قره داغ

از تجارت فلزات گرانبها و طلاجات درحیاط امیرتبریز تا راه اندازی دفاتر تجاری در مسکو،لندن، وین وپاریس

ارامنه پرکار و تلاشگر در ازمنه قدیم در تبریز، ارومیه ،مراغه، سلماس ، قره داغ و سواحل ارس دارای کسب و کارهای متنوع بودند.بزرگان و هنرمندان آنها در منطقه موسوم به ارمنستان در لیل آباد ، بارناوای و داش ساختمان تبریز در امور فرهنگی و هنری نیز…