مرور برچسب

قربانی

مهسا امینی قربانی گشت ارشاد

پلییس همه جا ضعف ها و قوتهایی دارد.یادمان‌نمی رود حرکت وحشیانه پلیس آمریکا با جرج فلوید. اما ایران پلیس های گشت ارشادی که مجریانشان گویا ارث‌پدرشان را از مردم طلبکارند و مردانشان دخترها را بغل میکنند که سوار ون های جهنمیشان کنند و جز ایجاد…