تاریخ : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳ Tuesday, 25 June , 2024

قدرت جهانی

۰۵خرداد
وزارت کشور کوچک هارا در آذربایجان شرقی بزرگ نکند.سرپرست منصوبی، اجرائی و عمرانی نیست.در تراز عباس میرزا،قائم مقام ها،امیر کبیر و مصدق والی می خواهیم.

وزارت کشور کوچک هارا در آذربایجان شرقی بزرگ نکند.سرپرست منصوبی، اجرائی و عمرانی نیست.در تراز عباس میرزا،قائم مقام ها،امیر کبیر و مصدق والی می خواهیم.

■توصیه کتاب وحی الهی و بزرگان تاریخ است که بایستی اتفاقات و حوادث را به دیده عبرت بنگریم ،در قرآن کریم حتی افتادن برگی از درخت هم با اطلاع یزدان بزرگ امکان پذیر است و همه حوادث روزگار پند و اندرز است تا مثلا سیاستمداران و مدیران در همه سطوح خود را وقف خدمت به […]