مرور برچسب

قدرتمندی

تلخ اما شیرین

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" چه نقل و قول قدرتمندی! "وقتی به دنیا آمدی گریه کردی در حالی که دنیا شادی کرد. وقتی می میری به دنیا چیزی بده که وقتی شاد می شوی گریه کند."! این ویدیو یک درس فوق العاده است که می آموزد…