مرور برچسب

قانون گزاری

کم‌کاری نمایندگان مجلس و انباشت مشکلات توسعه‎ ی تبریز

در نظام‌تفکیک قوا ،مسئولیت نهاد قانون گزاری بسی حساس و تعیین کننده است. مجلس شورای اسلامی یکی از موثر ترین ارکان تصمیم سازی و نظارت بر کل نظام اجرایی کشور بوده و نقش برجسته ای در حل مشکلات مردم و بهبود رفاه و معیشت آنان دارد. اثر گذاری…