مرور برچسب

قانون نظام رتبه‌بندی

نحوه ثبت اعتراضات معلمان به «رتبه»هایشان

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی، معلمان ۱۰ روز فرصت برای اعتراض به رتبه‌هایشان دارند اظهار کرد: اعتراضات در هیئت ممیزه استان و یا در هیئت ممیزه مرکزی انجام می‌شود.…