مرور برچسب

قانون استخدام

حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان اعلام شد

اکبر شیرمحمدی در نشست خبری به پیشینه تأسیس این صندوق اشاره و اظهار کرد: سال ۱۲۸۷ قانون وظایف در دوران مشروطیت تصویب و مصوب شده بود مقرری به بازماندگان کارمندانی که فوت می‌کنند پرداخت شود. وی افزود: اما قانون استخدام کشوری ۲۲ آذر ۱۳۰۱ تصویب…