مرور برچسب

فناوری پلاسمای نانو تیتانیوم

افتخار آفرینی پروفسور مهرداد فوج لعلی مخترع و دانشمند جوان ایرانی در مسابقات جهانی اختراعات ترکیه

افتخار آفرینی پروفسور مهرداد فوج لعلی مخترع و دانشمند جوان ایرانی در مسابقات جهانی اختراعات ترکیه (تکنوفست ۲۰۲۳) پروفسور دکتر مهرداد فوج لعلی مخترع و دانشمند جوان ایرانی با اختراع دستگاه افزایش دهنده مدت ماندگاری میوه در سردخانه توسط…