مرور برچسب

فناوری های چاپ سه بعدی

ساخت هواپیمای جنگی با پرینتر سه بعدی توسط چین

به گزارش فصل نیوز  به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، اخبار زیادی درباره شگفتی های فناوری چاپ سه بعدی، کارآمدی، صرفه جویی در هزینه ها و قدرت آن منتشر شده، اما بیشتر اوقات در خانه ها و هواپیماها به کار می رود. در همین راستا نشریه گلوبال تایمز…