مرور برچسب

فعالیت تبلیغی علیه نظام

فائزه هاشمی با نظر نهادهای امنیتی از فعالیت حزبی «محروم شد»

‌به نقل از یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ؛ که ممنوعیت فعالیت حزبی خانم هاشمی ناشی از محکومیت‌ها و سوابقی است که در «اقدام علیه مصالح کشور و تبلیغات علیه نظام داشته است». _ کمتر از دو ماه قبل، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور «قرار…