مرور برچسب

فعالان اقتصادی

معافیت مالیاتی در انتظار نیمی از مشاغل و اصناف

برآوردهای سازمان مالیاتی از معافیت بیش از نیمی از صنوف و مشاغل،معادل بیش از ۲ میلیون مودی در سال مالیاتی 1401 حکایت دارد. در این زمینه، شرایط و چگونگی پرداخت مالیات مقطوع توسط سخنگوی سازمان مالیاتی تشریح شد. با توجه به فرارسیدن فصل…

ارتباطات ایران و چین همراه با انتقال تکنولوژی

رئیس قوه مجریه گفت: در سفر به چین تفاهم شد که ارتباطات میان ایران و چین همراه با انتقال تکنولوژی صورت گیرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز ۲۷ بهمن در بازگشت از سفر چین در فرودگاه مهرآباد درباره دستاوردهای این سفر…

ایران روسیه را به برجام ترجیح داد؟

سخنگوی وزارت صمت از ورود هیئت ۱۰۰ نفره روسی به ایران خبر داد و گفت: ۷۵۰ جلسه تجاری طی سه روز با این هیت برگزار می‌شود. اما آیا ایران ارتباط با روسیه را به احیای برجام ترجیح داده است؟