مرور برچسب

غدد درون ریز

کاهش ایجاد انسولین در بدن موجب چه چیزی می شود؟

خوب است بدانید که افزایش وزن، ریسک عدم تعادل در متابولیسم قند و حتی دیابت را بالا می برد. متخصصین سوئیسی، تونستند تا عکس این قضیه را هم ثابت کنند یعنی کاهش ایجاد انسولین در بدن، موجب افزایش وزن خواهد شد. عواملی چون تغذیه نامناسب، تحرک کم…