مرور برچسب

غدد آدرنال

نکات جالب توجهی درباره مغز انسان

خوب است بدانید که مغز انسان به او اجازه می‌دهد تا جهان و همه چیزهای اطراف خود را تحلیل و درک کند و موارد بسیاری را یاد بگیرد. با توجه به این موضوع باید بدانید که انسان هنوز از بسیاری از کارکردهای مغز خود آگاهی ندارد و چیزی نمی داند. مغز ما…