مرور برچسب

شاه کبری

نوشیدن زهر شاه کبری !

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" هر چیزی را که در این ویدیوها می بینید تکرار نکنید. این حیوانات بسیار خطرناک هستند و یک اشتباه ساده می تواند شما را به شدت مجروح یا باعث کشته شدن شما بشود. "چندلر" تمام زندگی خود را با حیات وحش کار کرده است و مجوز…