مرور برچسب

روابط عمومی و امور بین الملل

تحقق یکی دیگر از وعده‌های شورای مردمی؛ فراهم سازی ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای شهر تبریز از…

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: به همت واحد روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز بخش ارتباط مستقیم شهروندان با نمایندگان مدیریت شهری در شورای اسلامی شهر از طریق سایت رسمی این مجموعه فراهم…