مرور برچسب

دچار سوختگی

پیوند همزمان صورت و دو دست

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" جو دمیو 20 ساله بود که زندگی اش برای اولین بار تغییر کرد.او پس از زنده ماندن از یک تصادف رانندگی،دچار سوختگی 80 درصد از بدنش شد و پوست دست ها و صورتش کاملا ذوب شدند. پس از یافتن یک اهداکننده در آگوست گذشته، پزشکان…