مرور برچسب

دبیر شورای اطلاع رسانی

واکنش رئیسی به اخذ ویزای فرزند یکی از مسئولان: اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت نوشت که رئیس جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای ادامه تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود گفت: اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود! مهدی عرفانی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتر نوشت: اخیرا فرزند یک…