مرور برچسب

دبیران شبکه محیط زیست

تبریز میزبان دبیران شبکه محیط زیست شمالغرب کشور

کارگاه آموزشی توانمندسازی اعضای شبکه های محیط زیست شمالغرب کشور با موضوع " اصول تسهیلگری در فعالیت های محیط زیستی و تربیت تسهیلگر محیط زیستی " به میزبانی شبکه محیط زیست اداره‌ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این کارگاه با…