مرور برچسب

داور

تکنولوژی آفساید نیمه خودکار که گل اکوادور را به مردود اعلام کرد

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" سیستم آفساید نیمه خودکار چیست؟ در حالی که داده های توپ و بازیکن را ردیابی می کند، اگر مهاجمی توپ را در موقعیت آفساید دریافت کند، این فناوری یک هشدار خودکار آفساید برای مسئولان مسابقه ویدیویی ایجاد می کند.…