مرور برچسب

دانشگاه ییل آمریکا

معالجه سرطان کبد با استفاده از هوش مصنوعی

پژوهشگران دانشگاه ییل آمریکا در تحقیق آخر خود به این نتیجه رسیدند که مدل‌های یادگیری ماشینی بر اساس عکس برداری قادر به پیش بینی اندازه پاسخ بدن بیمار به درمان سرطان کبد می باشند. بر اساس کشفیات یک تحقیق مشخص شده است که مدل‌های یادگیری…