مرور برچسب

دانشگاه های آزاد اسلامی

نظم،علم و کار را از دبستان حاکم کردید ایران پیشرفته را خواهید دید.

امروزسی ام دی ماه ، ۲۹ امین سالروز ارتحال زنده یاد شادروان مهندس مهدی بازرگان تبریزی(۱۲۸۶_۱۳۷۳ ش ) سیاستمدار و از پیشگامان توسعه ایران ، پژوهشگر و مفسر قرآن کریم است. بررسی همه جانبه زندگی و آثار آن مرد بزرگ و مومن واقعی فرصت مناسبی…