مرور برچسب

دانشمندان

تصویرنگاری تاریخ قاجار از خانه سلطنت و عالی قاپوی تبریز تا خلع ید احمدشاه

در تاریخ‌نگاری تاریخ معاصر ایران نام بلند زنده‌یاد شادروان علی‌اصغر شمیم روشنایی بخش چشم دوستداران فرهنگ و تمدن آذربایجان و ایران است. علی‌اصغر شمیم تاریخ‌نگار، پژوهشگر، نویسنده، مترجم و استاد تاریخ دانشگاه تهران در سال 1282 هـ.ش در یک…

منظم ترین و وسیع ترین سازمان حکومتی تاریخ ایران چگونه در تبریز شکل گرفت

۵۳ سال پیش در چنین روزهایی دانشگاه اول و دوم وقت کشور-دانشگاه تهران۱۳۱۳ ه.ش و دانشگاه تبریز ۱۳۲۴ ه.ش شاهد برپایی یک کنگره بین‌المللی درباره رشیدالدین فضل الله همدانی و بررسی اوضاع اجتماعی ايران و تبریز از خلال جامع التواریخ بود و ۱۸ نفر…

دیدن اشیاء بدون نگاه کردن به آن‌ها ممکن شد

اکنون دانشمندان می‌توانند با استفاده از یک تکنیک کوانتومی جدید، اشیاء را بدون نگاه کردن به آنها ببینند. گروهی از دانشمندان ابزاری برای استفاده از مکانیک کوانتومی برای «مشاهده غیرمستقیم اجسام» ابداع کرده‌اند. این روش جدید می‌تواند…

ساخت مدارهای الکتریکی بازیافتنی از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر

دانشمندان و متخصصین دانشگاه برکلی برای نخستین بار مدارهای الکتریکی را ایجاد کردند که اجزای سازنده آن ها جهت استفاده مجدد قابل بازیافت می باشند. خوب است بدانید که بازیافت تجهیزات الکترونیکی قدیمی مشکل می باشد، چرا که آن ها وسایل دورریختنی…