مرور برچسب

دانشمندان آمریکایی

ژنوم های انسان مدرن و نئاندرتال چقدر مشترک هستند؟

"ترجمه اختصاصی فصل نیوز" دانشمندان آمریکایی با انجام مقایسه‌ای دقیق‌تر بین (DNA) انسان مدرن و اجداد منقرض شده ما گام دیگری برای یافتن پاسخ این سوال قدیمی و رازآلود برداشته‌اند.نتایج مطالعه‌ای که روز جمعه در آخرین شماره نشریه علمی…