تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

حیدر بابا

۲۷شهریور
اگر شهریار بود با صدای رسایش کانون فریاد گر نجات دریاچه ارومیه می شد.

اگر شهریار بود با صدای رسایش کانون فریاد گر نجات دریاچه ارومیه می شد.

۱/ادبیات دغدغه و آمال مشترک همه ی ملت هاست .داشته های ادبی ،فرهنگی و هنری می‌توانداگرخوب و هنرمندانه پرداخت شود و با ذوق و قریحه در آمیزد ره جهانی پیش گیرد و ادبیات یک ملت را به عرصه ی بین المللی بکشاند و به تعامل و ارتباطات فرهنگی ملل بینجامد .ادبیات جغرافیای فرهنگی ایران از […]