مرور برچسب

حساب‌های بانکی

۱۹۱ هزار اجراییه مهریه صادر شد

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹۱ هزار و ۴۱۸ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۶۲ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است. بند «ب»…