مرور برچسب

حذف ارز ترجیحی

۹ وزیر به کمیسیون‌های مجلس می‌روند

وزرای راه و شهرسازی، تعاون، بهداشت، امورخارجه، اقتصادی، نیرو، صنعت و معدن، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی ۹ وزیر دولت هستند که با حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی پاسخگوی نمایندگان در این هفته بوده و گزارشاتی را ارائه خواهند داد. مجلس…