مرور برچسب

حجاب و عفاف

آموزش و پرورش: به دانش‌آموزان بدحجاب خدمات آموزشی ارائه نمی‌شود

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش در خصوص حجاب و عفاف بیانیه‌ای صادر کرد و به ۱۶ برنامه…