مرور برچسب

جنگ جهانی دوم

اقتصاد، تورم: تورم بنیان های اقتصاد را نابود، در مرحله بعد بنیان اخلاق و دین را از بین میبرد

اقتصاد ، تورم: تورم بنیان های اقتصاد را نابود، در مرحله بعد بنیان اخلاق و دین را از بین میبرد، این اولین بار است در تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم با تورم شدید روبروشدیم، که در آن زمان لحظه به لحظه قیمت ها افزایش می یافت ، کارگران بعد از…

پاسخ ایران به تکرار مواضع مداخله جویانه صدر اعظم آلمان

سخنگوی وزارت خارجه گفت: صدر اعظم آلمان، در یک شبیه سازی ناشیانه و مغرضانه بار دیگر نشان داد که همچنان در سمت اشتباه تاریخ ایستاده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به تکرار مواضع مداخله جویانه صدر اعظم آلمان نسبت به…