مرور برچسب

آب وهواشناسی

کشور هند ۹ ماهواره را به مدار زمین فرستاد

سازمان تحقیقات فضایی هند یکی از طولانی ترین ماموریت های خود را آغاز کرد و به طور موفقیت آمیز ۹ ماهواره از جمله ماهواره رصد زمین EOS-۰۶ را در مدار زمین قرار داد. این عملیات با کمک ابزار پرتاب PSLV-C۵۴ انجام شده است. این پرتاب به طور دقیق…