پیوند میکروبیوتای مدفوعی!

پیوند میکروبیوتای مدفوعی!
Fecal Microbiota Transplanation ( FMT)

Research worldwide has shown that a faecal transplant can restore healthy bacteria in the lower intestine which can help control Clostridium difficile or C. diff. According to the Johns Hopkins University School of Medicine, FMT can be more effective than antibiotics for keeping C. diff in check in some case

“ترجمه اختصاصی فصل‌نیوز”
تحقيقات در سراسر جهان، نشان داده است كه پيوند مدفوع، مي تواند باكتري هاي سالم را در قسمت پايين روده، بازيابي كند كه مي تواند به كنترل كلستريد يوم ديفيسيل يا C.diff كمك كند. با توجه به دانشكده پزشكي دانشگاه جان هاپكينز، FMT مي تواند در برخي موارد براي كنترل C.diff موثرتر از آنتي بيوتيك ها باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.