معاونت خدمات شهری کلانشهر متهم اصلی بحران دیروز بود

 

بعلت عدم ایفای مسئولیت اجتماعی و اجرایی در معاونت خدمات شهرداری دیروز تبریز بدلیل بارش برف قفل شد و عبور مرور وسایط نقلیه سبک و سنگین در داخل و خارج کلان شهر با مشکلاتی مواجه شدند و رانندگان و مردم در معابر عمومی و کوی و خیابان سرگردان شدند.که این نقصان موجب اعتراضات عمومی شد.و به رسانه های ملی و محلی و شبکه های اجتماعی کشیده شد.البته قصور مجموعه شهرداری کاملا محرز است ولی قصور معاونت خدمات شهری شهرداری متهم اصلی است و باید معاونت خدمات شهری ضمن عذر خواهی از مردم کنار برود.
واقعیت این است که تغییرات مدیریتی شهردار در برخی سازمان‌ها و نواحی و معاونت ها جواب نداده است.
بهتر است معاون خدمات شهرداری تبریز با عذر خواهی و پوزش از شهروندان و افکار عمومی از مسئولیت اجرایی کنار رود و مدیری توانمند جای ایشان را پر کند. چرا نتوانستند محلول آماده را در موقع مناسب در خیابانها بپاشند.دیروز دانشجویان کارشناسی روابط عمومی با دکتر فرج پور در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی امتحان فنون مصاحبه داشتیم که برخی از دانشجویان بدلیل وضعیت بحرانی داخل شهر نتوانستند در امتحان حضور یابند.ما دانشجویان کارشناسی روابط عمومی خواستار استعفا و توبیخ معاونت خدمات و مسببین و سهل انگاران بحران برفی دیروز تبریز هستیم.
■دانشجویان کارشناسی روابط عمومی جهاد دانشگاهی تبریز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.