مشکلات موجود در امر تهیه و توزیع آرد و نان

جعفری آذر فرماندار تبریز در مورد مشکلات موجود در امر تهیه و توزیع آرد و نان گفت : ما در تبریز کمبود نان نداریم و مردم می‎توانند روزانه نان تهیه کنند . از سال ۸۵ تا سال ۸۸ قیمت آرد تک نرخی بوده است و دولت های مختلف با شیوه های مختلف نظارت کردند . با اجرای هدفمندی رایانه ها ، قیمت آرد آزاد شد و این روند تا سال ۹۳ ادامه داشت . برای عمده نانوایی های تبریز آرد نوع ۱ و نوع ۲ داده می شود و سهمیه ها کاهش پیدا نکرده است . ۷۵ نانوایی که آزادپز بودند با پا فشاری های ما ، برای آن ها سهمیه نوع ۲ داده می‎شود تا بازار کنترل شود . سهمیه ۲۰ نانوایی زیاد شده است و آن ها تا ۱۱ شب نان می‎پزند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.