سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد

🔹حقوق های ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان از پرداخت مالیات معاف شد
🔹نسبت به مازاد حداقل حقوق تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد مالیات
🔹نسبت به مازاد ۱۵ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد مالیات
🔹نسبت به مازاد ۲۵ میلیون تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مالیات
🔹نسبت به مازاد ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد مالیات
🔹این مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی و بر احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق‌العاده مستمر و مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال اعمال می شود
🔹مستغلات اشخاص فاقد درآمد تا مبلغ ماهانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف است
🔹شورای نگهبان مصوبات مجلس را باید تائید کند تا به قانون تبدیل شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.