دولت با همه توان مصمم است در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد.

📌رئیس جمهور:

دولت با همه توان مصمم است در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد.

امسال با هدفگذاری رشد هشت درصدی سرمایه گذاری داخلی و خارجی را آغاز کرده ایم.

نگاه دولت در اداره و پیشرفت کشور به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.