بررسی سیاست‌های راهبردی و پیشنهادهای شورای شهر در تدوین برنامه و بوجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز

باغبان، عضو شورای شهر تبریز در خصوص سیاست‌های راهبردی در تدوین برنامه و بوجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تبریز در صحن علنی شورای شهر تبریز بیان کرد: شهرداری موظف است ضوابط بخشنامه ۱۴۰۳ وزارت کشور و ابلاغیه‌های مرتبط را در تهیه و تدوین بودجه رعایت نمایند؛

قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری کشور را در پیش بینی درآمدها و هزینه را در قالب اعداد، ارقام و ردیف‌های بودجه مشخص کند

تاکید بر افزایش بهره وری بودجه و کاهش هزینه‌ها به جای متورم سازی بودجه

شفافیت عملکرد و پاسخگویی از طریق توسعه و تکمیل سامانه شفافیت وبهره برداری عملی از این سامانه به عنوان ضرورت نه رفع تکلیف

الزام شهرداری به پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی و رسانه ای پروژه ها و اقدامات شهری

تطبیق برنامه و بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ شهرداری با احکام برنامه پنج سالع

تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی کاربردی واقعی قابل پایش و رصد و حذف ارقام تکراری بودجه و پیش بینی بار مالی ردیف های مندرج در تبصره بودجه در تدوین و برنامه بودجه ۱۴۰۳

تاکید و توجه ویژه به خزانه داری متمرکز و تاثیر آن در اولویت تخصیص بودجه و توزیع عادلانه امکانات و یکپارچه سازی هزینه‌ها

پیگیری و تلاش برای اخذ مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و برنامه ریزی برای پرداخت بدهی‌های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با فراهم آوری بسترهای لازم با اولویت در حوزه گردشگری حمل و نقل عمومی و ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیل گرانه و تاکید بر تهیه

تطبیق برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری با احکام برنامه ۵ ساله

تاکید بر بودجه‌ریزی، عملیاتی، کاربردی، واقعی، قابل پایش و رصد و حذف ارقام تکراری بودجه و پیش بینی بار مالی ردیف‌های مندرج در تبصره‌های بودجه در تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری

تاکید و توجه ویژه به خزانه‌داری متمرکز و تاثیر آن در اولویت‌بندی تخصیص بودجه و توزیع عادلانه امکانات و یکپارچه‌سازی هزینه‌ها

پیگیری و تلاش برای اخذ مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی

تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با فراهم‌آوری بسترهای لازم با اولویت در حوزه گردشگری و حمل و نقل عمومی و ارایه بسته سیاسیت‌های تشویقی، تسهیل گرانه و تاکید بر تهیه اطلس سرمایه‌گذاری تبریز و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل تشکیل صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری با اختصاص ۳درصد از کل درآمد شهرداری تبریز

ارتقای بیمه مسئولیت جامع و مدنی شهروندان و افزایش پوشش‌های بیمه مناسب با پیش‌بینی اعتبار لازم در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

اعمال سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از خام فروشی زمین‌های شهرداری و تدابیر لازم برای برای ایجاد ارزش افزوده آنها و ارائه طرح جامع مولدسازی دارایی‌های شهرداری

اعمال سیاست‌های کنترلی بر اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از طریق محدودسازی و ضابطه نمودن ورود نیروی انسانی و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای انگیزش کارکنان و تقویت امکانات رفاهی پرسنل به ویژه کارکنان تامین نیرو، شرکتی و ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها

هم افزایی و تقویت همکاری‌های بین دستگاهی و اجرایی طرح‌های مشترک با دیگر نهادهای خدمات رسان شهر

مدیریت هزینه‌های شهرداری با اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصارف جاری

رعایت کرامت و ارزش‌های انسانی در مدیریت شهری

پیش‌بینی برنامه‌های توسعه‌ای عدالت محور برای تحول در وضعیت مناطق محروم

تاکید بر دیدگاه‌ها، برنامه‌مدار و بلند مدت به جای دیدگاه‌ها کوتاه مدت، سلیقه‌ای و موضعی

تاکید بر اولویت اجرایی تکمیل پروژه‌های کلان منطقه‌ای و ناحیه‌ای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.