مرور برچسب

DNA

آسیب های غیر قابل برگشت کمبود ویتامینB12

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" کمبود ویتامین B12 به یک مشکل رایج سلامتی در سراسر جهان تبدیل شده است. گزارش ها حاکی از آن است که حداقل 47 درصد از جمعیت از سطح پایین B12 در بدن رنج می برند و تنها 26 درصد از جمعیت ممکن است ویتامین B12 کافی داشته…