مرور برچسب

کوه نور

الماس 109 قیراطی (کوه نور)

" ترجمه اختصاصی فصل نیوز" مرگ ملکه الیزابت دوم واکنش های مختلف مردمی را در سراسر جهان برانگیخته است. در بخش‌های خاصی از جهان که زمانی تحت فرمان ولیعهد بریتانیا بود، مانند کشورهای هند، افغانستان و پاکستان، الماس 109 قیراطی که گمان می‌رود…