مرور برچسب

کودک درون

حکایت ماهی کوچکی که عشق دریا را داشت !

"ماهی سیاه کوچولو "حکایت ماهی کوچکی است که عشق دیدن دریا را دارد... او جسورانه تصمیم می‌گیرد تابرخلاف زندگی تکراری و روزمره ی ماهیان دیگر...تا انتهای جویباری که در آن زندگی می کند برودو دنیائی تازه و متفاوت را ببیند، اما در نهایت از درون…