مرور برچسب

کودکان و نوجوانان

صمد بهرنگی و دغدغه های آموزشی و فرهنگی آذربایجان

نهم شهریور ماه روز غرق شدن یا غرق کردن زنده یاد صمد بهرنگی آموزگار و منتقد فرهنگی ، نویسنده و محقق دوره پهلوی است که بازتابهای زیادی در محافل فرهنگی و رسانه ای ملی و بین المللی داشت.بی شک تاثیر گذاری صمد در آن برهه در عرصه داستان نویسی و…