مرور برچسب

کودکان مردانی آذر

کمبود تخت بیمارستانی در آذربایجان‌شرقی

 بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تبریز ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد _ بهمن نقی‌پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: _ طبق برآورد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۴۰۰۰ تخت بیمارستانی تامین کند تا نیازهای درمانی…