مرور برچسب

کمیسیون ورزش و جوانان

موضوع ورزش ، موضوع جامعه است

پرویز هادی در مورد مصوبه کمیسیون ورزش و جوانان شورا در خصوص لایحه شهرداری با موضوع اساسنامه شرکت ورزشی باشگاه شهرداری تبریز گفت : موضوع ورزش ، موضوع جامعه است . فرج قلی زاده ظلمی را که در بحث ورزش در شورا کرد ، چنگیزخان مغول این ظلم را به…