مرور برچسب

کمیسیون سیاست خارجی

شهریار حیدری: توافق انجام شده/ توافق برد، برد است

عضو کمیسیون سیاست خارجی: توافق انجام شده/ توافق برد، برد است و خطوط قرمز نظام در آن رعایت شده/ نهادهای وابسته به مقام معظم رهبری نیز لغو تحریم شدند. _ شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برجام به دست آمده نسبت به…