مرور برچسب

کمیسیون امور داخلی کشور

تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر ادامه کاهش قیمت

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: انتظار می رود دولت در تعیین تعرفه واردات خودرو نگاه جامعی داشته باشد اما قطعا با واردات خودروهای کارکرده قیمت خودرو روند کاهشی را طی خواهد کرد. جلال رشیدی کوچی با اشاره به تایید…